Phụ huynh - học viên Tìm gia sư

Giáo viên - sinh viên Tìm lớp dạy

GIA SƯ CỦA SỰ

CHUYÊN NGHIỆP

TẬN TÂM

TRÁCH NHIỆM

HÀI LÒNG

VỮNG VÀNG KIẾN THỨC

DANH SÁCH LỚP - CẬP NHẬT NGÀY 27-10-2020

LỚP CHƯA GIAO

Mã lớp
550977

Môn dạy: Toán

Lớp dạy: Lớp 12

Loại lớp: Lớp thường

Địa chỉ: Đào duy anh, PN

Dạy: 2 buổi/tuần

Giờ học: Tối 2 4

Lương: 5.000.000 đ/tháng

Thông tin: null, null

Yêu cầu: Giáo viên - null

LỚP CHƯA GIAO

Mã lớp
354656

Môn dạy: Toán

Lớp dạy: Lớp 9

Loại lớp: Lớp thường

Địa chỉ: Thành Thái, Quận 10

Dạy: 2 buổi/tuần

Giờ học: Thứ 2 4, 19h

Lương: 4.000.000 đ/tháng

Thông tin: 1 học sinh, trung bình

Yêu cầu: Giáo viên nữ

LỚP CHƯA GIAO

Mã lớp
688088

Môn dạy: Toán

Lớp dạy: Lớp 12

Loại lớp: Lớp thường

Địa chỉ: Đường Tây Hoà, P.Phước Long A, Quận 9

Dạy: 2 buổi/tuần

Giờ học: 19h thứ 2 4 6

Lương: 4.000.000 đ/tháng

Thông tin: 1 học sinh nam, học lực TB

Yêu cầu: Giáo viên nam/nữ

GIA SƯ ĐĂNG NHẬP

GIA SƯ TIÊU BIỂU

FANPAGE

BẢN ĐỒ

BỘ ĐẾM TRUY CẬP

Gia sư Thành Danh